Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

συγκροτήσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος συγκροτώ
  2. θα συγκροτήσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος συγκροτώ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συγκροτήσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του συγκρότηση