Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

πρώτου

  1. πρώτος, στη γενική του ενικού
  2. πρώτο, στη γενική του ενικού