Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

πράξεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος πράττω
  2. θα πράξεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος πράττω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πράξεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του πράξη