Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πνευστά

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

πνευστά