Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

πηγαία

πηγαία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

πηγαία