Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πάππου αρσενικό

  1. πάππος, στη γενική του ενικού