Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ξεχορταριάζω < ξε- + χορταριάζω

  Ρήμα επεξεργασία

ξεχορταριάζω

Συνώνυμα επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία