Δείτε επίσης: μονή, μόνοι, μονοί

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

μόνη