Δείτε επίσης: μονή, μόνοι, μονοί

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

μόνη