Δείτε επίσης: μόνοι, μόνη, μονή

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

μονοί αρσενικό