Δείτε επίσης: μόνοι, μόνη, μονή

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

μονοί αρσενικό