Δείτε επίσης: μονοί, μονή, μόνη

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

μόνοι

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

μόνοι