Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

μετακινήσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος μετακινώ
  2. θα μετακινήσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος μετακινώ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μετακινήσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του μετακίνηση