Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

μεταγενέστερη

Ομώνυμα / Ομόηχα επεξεργασία