μεταβλητή αντικειμένου < → δείτε τις λέξεις μεταβλητή και αντικειμένου

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

μεταβλητή αντικειμένου

  • (αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός) μεταβλητή που ορίζεται μαζί με τον ορισμό της κλάσης αλλά δημιουργείται και υπάρχει μέσα σε κάθε αντικείμενο αυτής της κλάσης και μπορεί να περιέχει τιμή ξεχωριστή για κάθε αντικείμενο[1]
    Για παράδειγμα αν σε μία κλάση που ονομάζεται «Κυκλος» έχουν οριστεί οι μεταβλητές αντικειμένου «κεντροΚυκλου» και «ακτιναΚυκλου», τότε στα αντικείμενα κυκλος_1, κυκλος_2, κλπ που δημιουργούνται από αυτή την κλάση, η μεταβλητή «κεντροΚυκλου» μπορεί να έχει διαφορετικές τιμές, γιατί ακριβώς πρόκειται για διαφορετικά αντικείμενα της κλάσης «Κυκλος». Το ίδιο και η μεταβλητή «ακτιναΚυκλου».

Αντώνυμα

επεξεργασία

Συνώνυμα

επεξεργασία

Δείτε επίσης

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. Διομήδης Σπινέλλης, Προγραμματισμός με αντικείμενα, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προσπέλαση 26/10/2019