Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αντικειμένου ουδέτερο

  1. αντικείμενο, στη γενική του ενικού