στατική μεταβλητή κλάσης

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

στατική μεταβλητή κλάσης < → δείτε τις λέξεις στατική, μεταβλητή και κλάση

  Πολυλεκτικός όροςΕπεξεργασία

στατική μεταβλητή κλάσης

  • (αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός) ή απλά μεταβλητή κλάσης, είναι μεταβλητή που ορίζεται με τη λέξη κλειδί (keyword) static στον ορισμό της κλάσης και υπάρχει μέσα στην κλάση, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη αντικειμένων. Είναι κοινή και έχει την ίδια τιμή σε όλα τα αντικείμενα που δημιουργούνται από αυτή την κλάση.[1]
    Για παράδειγμα αν σε μία κλάση που ονομάζεται «ομοκεντροςΚυκλος» έχει οριστεί η στατική μεταβλητή κλάσης «κεντροΚυκλου», τότε στα αντικείμενα ομκυκλος_1, ομκυκλος_2, κλπ που δημιουργούνται από αυτή την κλάση, η μεταβλητή «κεντροΚυκλου» έχει την ίδια τιμή και αποτελούν ομόκεντρους κύκλους.

ΑντώνυμαΕπεξεργασία

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία

  ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. Διομήδης Σπινέλλης, Προγραμματισμός με αντικείμενα - Ιδιότητες και μέθοδοι κλάσης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προσπέλαση 26/10/2019