Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μάντρας θηλυκό

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μάντρας ουδέτερο