Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

κουτρουλεύω < κουτρουλ(ης) + -εύω

  Ρήμα επεξεργασία

κουτρουλεύω

 • κάνω μία γυναίκα να κουρευτεί επειδή έγινε χήρα
  ※  16ος αιώνας, Ιωάννης Πικατόρος Ρίμα θρηνητική Εἰς τὸν πικρὸν καὶ ἀκόρεστον Ἅδην, στίχος 319 (στίχοι 318-319)
  • καὶ τὲς μανάδες θλίβω τες, τὲς ὕπανδρες χηρεύω,
   βάνω τους μαῦρες φορεσιὲς κι ὅλες τὲς κουτρουλεύω.
   Κριαράς Εμμανουήλ, Η «Ρίμα θρηνητική» του Ιωάννου Πικατόρου, Ακαδημία Αθηνών, Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 2 (1940), σελ. 20-69
  • καὶ ταῖς μανάδες θλίβει ταῖς, ταῖς ὕπανδραις χηρεύει,
   βάνει τους μαύραις φορεσιαῖς κι ὅλαις ταις κουτρουλεύει.
   Carmina Graeca medii aevi. Λειψία, Γερμανία: B. G. Teubner, εκδότης: Wilhelm Wagner, 1874, σελ. 233-234 @books.google.gr

Ρηματικοί τύποι επεξεργασία

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία