Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

καταρρεύσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος καταρρέω
  2. θα καταρρεύσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος καταρρέω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

καταρρεύσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του κατάρρευση