Δείτε επίσης: Κάστρα

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάστρα ουδέτερο