Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

κάστρος ουδέτερο

Κλιτικός τύποςΕπεξεργασία