Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

θέσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος θέτω
  2. θα θέσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος θέτω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

θέσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του θέση