Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

θέσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος θέτω
  2. θα θέσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος θέτω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

θέσεις θηλυκό

  1. θέση, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού