Ετυμολογία

επεξεργασία
εὖ τίθεμαι τὰ ὅπλα < → δείτε τις λέξεις εὖ, τίθεμαι, τίθημι, τά, ὅπλα και ὅπλον

  Έκφραση

επεξεργασία

εὖ τίθεμαι τὰ ὅπλα