Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ευτυχώ < ευ + τύχη

  Ρήμα επεξεργασία

ευτυχώ

Αντώνυμα επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

Σημειώσεις επεξεργασία

Η μετοχή παθ. παρακειμένου του ρήματος αυτού σχηματίζετια κατά την Α΄ συζυγία.

  Μεταφράσεις επεξεργασία