Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

επιδιώξεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος επιδιώκω
  2. θα επιδιώξεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος επιδιώκω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

επιδιώξεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του επιδίωξη