Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

το ελληνικό (el) ουδέτερο, ενικός

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

το ελληνικό (el) ουδέτερο, ενικός