Ετυμολογία

επεξεργασία
εγκλιτικό < ουσιαστικοποιημένο ουδέτερο του επιθέτου εγκλιτικός

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

εγκλιτικό ουδέτερο

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

εγκλιτικό