Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

δηλώσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος δηλώνω
  2. θα δηλώσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος δηλώνω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

δηλώσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του δήλωση