Δείτε επίσης: γερο-, γερό-

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

γερό