Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

ασκήσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος ασκώ
  2. θα ασκήσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος ασκώ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ασκήσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του άσκηση