Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

απολογητική

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

απολογητική θηλυκό

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία