Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

αντιμεταθέσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος αντιμεταθέτω
  2. θα αντιμεταθέσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος αντιμεταθέτω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

αντιμεταθέσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του αντιμετάθεση