Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αντηλαρίζω < αντήλι

  Ρήμα επεξεργασία

αντηλαρίζω

Συνώνυμα επεξεργασία

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία