Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

ήλιου αρσενικό

  1. ήλιος, στη γενική του ενικού