Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

ανδρωνυμικό

  1. αιτιατική ενικού του ανδρωνυμικός
  2. ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού, ουδέτερου γένους του ανδρωνυμικός