Δείτε επίσης: ἀναπαύσεις

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αναπαύσεις θηλυκό

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

αναπαύσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος αναπαύω
  2. θα λύσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος αναπαύω