Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

αναλγητικά

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

αναλγητικά ουδέτερο