Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αναλγητικά

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αναλγητικά ουδέτερο