Βαβέλ
tr Bu kullanıcının ana dili Türkçedir.
en-4 This user speaks English at a near native level.
de-3 Dieser Benutzer hat sehr gute Deutschkenntnisse.
fr-2 Cet utilisateur peut contribuer avec un niveau moyen en français.
el-1 Αυτός ο χρήστης έχει μικρή κατανόηση της Ελληνικής γλώσσας.
Αναζήτηση γλωσσών των χρηστών

Βοήθεια:Πρότυπα ύφους - Module:labels/data

 • Template:lbl {{lbl|lang=tr|..|..|..}} = {{ετικ|..|..|lang=tr}}
 • Template:lb {{lb|..|tr}} = {{ετ|...|tr}}
 • {{ετ|κτεπε|tr}}: by extension (no Cat)
 • {{ετ|προφορικό|tr}}: colloquial
 • {{ετ|παρωχ|tr}}: dated
 • * {{forename|tr|m}}, * {{όνομα|tr|f}}: given name / Template:surname
 • {{ετ|οικείο|tr}}: familiar-informal-friendly
 • {{ετ|μτφρ|tr}}: metaphorically
 • {{ετ|μετων|tr}}: metonymy
 • {{ετ|μειωτ|tr}}: pejorative
 • {{ετ|σπάνιο|tr}}: rare term, {lb|
 • {{ετ|ιδιωμ|tr}}: dialectal: idiomatic or regional
  idioms: title ==={{εκφράσεις|tr}}===
 • {{ετ|αργκό|tr}}: slang
 • #: {{συνων}} / {{syn}} {{l|xxx|tr}}: synonyms
 • #: {{αντων}} / {{ant}} {{l|xxx|tr}}: antonyms
 • {{ετ|χυδαίο|tr}}: vulgar
 • {{lbl|lang=tr|προσφώνηση|μειωτ|αργκό}} multiple qualifiers
Χρόνοι
Απλοί χρόνοι Όνομα του χρόνου Σύνθετοι χρόνοι Όνομα του χρόνου Προστακτική Βοηθητικά ρήματα: Μπορώ*
(Απλοί χρόνοι)
Βοηθητικά ρήματα: Μπορώ*
(Σύνθετοι χρόνοι)
Βοηθητικά ρήματα:
Πρέπει να μπορώ
Βοηθητικά ρήματα:
Πρέπει να
yaparsın Ενεστώς απλός
you do
yapardın you would/used to do yap! yapabilirsin yapabilirdin yapabilmelisin yapmalısın
yapıyorsun Ενεστώτας
you're doing
yaparmışsın you would/used to do yapasın yapabiliyorsun yapabilirmişsin yapabilmeliydin yapmalıydın
yaptın Αόριστος
you did
yapıyordun Παρατατικός
you were doing
yapabildin yapabiliyordun yapabilmeliymişsin yapmalıymışsın
yapmışsın Απροσδιόριστος αόριστος
you did
yapıyormuşsun Απροσδιόριστος παρατατικός
you were doing
yapabilmişsin yapabiliyormuşsun
yapacaksın Μέλλοντας
you'll do
yapmıştın Υπερσυντέλικος
you had done
yapabileceksin yapabilmiştin
yapmışmışsın you had done yapabilmişmişsin
yapacaktın you were going to do yapabilecektin
yapacakmışsın you were going to do yapabilecekmişsin

*Πιθανή διπλή άρνηση:

 • yapabilirsin ("you are able to do") / NEG: yapamazsın ("you are not able to do") / yapamayabilirsin ("you might not be able to do")
  • yapabilirdin ("you were able to do") / NEG: yapamazdın ("you were not able to do") / yapamayabilirdin ("you might have not been able to do")
  • yapabilecektin ("you were going to be able to do") / NEG: yapamayacaktın ("you were not going to be able to do")

...

Kipler - Οι εγκλίσεις:

 • 1. Haber kipi - Οριστική
  • Geniş zaman
   • Geniş zamanın hikâyesi
   • Geniş zamanın rivayeti
  • Şimdiki zaman
   • Şimdiki zamanın hikâyesi
   • Şimdiki zamanın rivayeti
  • Gelecek zaman (Μέλλοντας)
   • Gelecek zamanın hikâyesi
   • Gelecek zamanın rivayeti
  • Duyulan geçmiş zaman
   • Duyulan geçmiş zamanın hikâyesi
   • Duyulan geçmiş zamanın rivayeti
  • Görülen geçmiş zaman
   • Görülen geçmiş zamanın hikâyesi
 • 2. Dilek kipi - Ευκτική
  • Emir (Προστακτική)
  • Gereklilik (Απαραίτητη) ??
  • İstek (Επιθυμητική)
  • Dilek-şart (Υποθετική)