Πρότυπο:κουτί {{κουτί|...}} για ανακοινώσεις ή κουτάκι πληροφοριών σε σελίδες. Παράμετροι: width float και clear

  • αυτόματα (default) μπαίνει στο δεξί μέρος της σελίδας.
  • Εναλλακτικό όνομα στα αγγλικά και {{box|...}}
γράφουμε ό,τι θέλουμε

με έντονα

  • ή πλάγια ή μεγάλα γράμματα
    ή εσοχές
κεντραρισμένα

Γράφουμε και εμφανίζει

{{κουτί|γράφουμε ό,τι θέλουμε<br>
με '''έντονα'''
* ή ''πλάγια'' ή <big>μεγάλα</big> γράμματα
*: ή εσοχές
<center>κεντραρισμένα</center>
}}

Μπορούμε να επιλέξουμε το πλάτος (εννοείται px) με παράμετρο |width=. Π.χ. γράφουμε

{{κουτί|width=600|'''Σχόλια'''<br>xxxxxx zzzzzz}}

που εμφανίζει:

Σχόλια
xxxxxx zzzzzz


Δεν δίνουμε πλάτος μικρότερο απ' αυτό που μας βολεύει {{κουτί|width=200|

για τους συντάκτες: {{el-κλίση-'παγκοσμιοποίηση'}}

αλλά αφήνουμε το αυτόματο:

για τους συντάκτες: {{el-κλίση-'παγκοσμιοποίηση'}}

Αν πάλι, το κείμενό μας είναι πολύ μεγάλο, το 'σπάμε' με <br>


Το αυτόματο (default) χρώμα είναι f9f9f9, όπως στο απλό παράδειγμα. Μπορούμε να το αλλάξουμε με |χρώμα= ή με |color=

{{κουτί|χρώμα=e4e4d4|'''Σχόλια'''<br>xxxxxx zzzzzz}}

που δίνει:

Σχόλια
xxxxxx zzzzzz

float: πώς 'επιπλέει μέσα στη σελίδα το κουτί


float δεξιά
Γράφουμε:

{{κουτί|'''Σχόλια'''<br>xxxxxx zzzzzz}}

Το αυτόματο (default) float είναι right (δεξιά), με το κείμενο δίπλα του. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι.

που δίνει:

Σχόλια
xxxxxx zzzzzz

κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο


αριστερά |float=left Γράφουμε:

{{κουτί|float=left|'''Σχόλια'''<br>xxxxxx zzzzzz}}

δίνει το κουτί στ' αριστερά (left) με το κείμενο δίπλα του

Σχόλια
xxxxxx zzzzzz

κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενοfloat στο κέντρο |float=center Γράφουμε:

{{κουτί|float=center|'''Σχόλια'''<br>xxxxxx zzzzzz}}

δίνει το κουτί στο κέντρο, χωρίς κείμενο δεξιά ή αριστερά του.

Σχόλια
xxxxxx zzzzzz
Γράφουμε:

{{κουτί|float=center|<center>'''Σχόλια'''</center>xxxxxx zzzzzz}}

δεν δουλεύει κανονικά και εμφανίζει

Σχόλια
xxxxxx zzzzzz
Γράφουμε:

{{κουτί|float=center|align=center|'''Σχόλια'''<br>xxxxxx zzzzzz}}

εμφανίζει

Σχόλια
xxxxxx zzzzzz


Η εντολή clear (καθαρό) δηλώνει ότι δεν θέλετε κανένα κείμενο δίπλα στο κουτί:

  • Συμπλήρώστε ην παράμετρο clear:
    |clear=1 (μπορείτε να γράψετε =1, ή =yes ή =ό,τι θέλετε)
  • Για το κεντραρισμένο κουτί, το clear είναι αυτόματο.

Π.χ.


Σχόλια
xxxxxx zzzzzz


κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο κείμενο

Μέγεθος γραμμάτων (με % ή με λέξεις όπως small, ή με em, px κ.λπ). Επηρεάζει όλο το κείμενο. Γράφουμε.

{{κουτί|font-size=83%|'''Σχόλια'''<br>xxxxxx zzzzzz}}

που δίνει:

Σχόλια
xxxxxx zzzzzz

Προβλήματα

επεξεργασία

Όμως δεν μπορούμε να γράψουμε μέσα στο κουτί

  • 1) <span style="text-align:right;">δεξιά</span><br> Θα χρησιμοποιήσουμε το <center>...</center?