Συζήτηση προτύπου:κουτί

Τελευταίο σχόλιο: πριν από 1 έτος από Sarri.greek στο θέμα Screen Resolution

Screen Resolution

επεξεργασία

@Sarri.greek όχι, είναι το ίδιο μετά την αλλαγή Stephilippou (συζήτηση) 21:07, 6 Μαΐου 2023 (UTC)Απάντηση

@Sarri.greek is it ok on your phone? Maybe it’s an iphone problem? Stephilippou (συζήτηση) 21:09, 6 Μαΐου 2023 (UTC)Απάντηση
☏ Stephilippou can you believe it? I do not have a smart phone, i have a dumb phone which does not get a signal in the building I live in. Could you please compare your phone at https://en.wiktionary.org/wiki/Template:examples and e.g. wikt:en:proper noun? Thanks. ‑‑Sarri.greek  | 21:13, 6 Μαΐου 2023 (UTC)Απάντηση
@Sarri.greek https://imgur.com/a/tLhJz8R they appear fine to me Stephilippou (συζήτηση) 21:28, 6 Μαΐου 2023 (UTC)Απάντηση
Thank you ☏ Stephilippou, they look ok. I shall try to imitate their coding. ‑‑Sarri.greek  | 21:31, 6 Μαΐου 2023 (UTC)Απάντηση
Επιστροφή στη σελίδα "κουτί".