ενεστώτας transform
γ΄ ενικό ενεστώτα transforms
αόριστος transformed
παθητική μετοχή transformed
ενεργητική μετοχή transforming

transform (en)

 1. (μεταβατικό και αμετάβατο) μεταμορφώνω, αλλάζω τη μορφή σε κάτι ή αλλάζω μορφή
  The caterpillar is transformed into a butterfly.
  Η κάμπια μεταμορφώνεται σε πεταλούδα.
 2. (μεταβατικό και αμετάβατο) μεταμορφώνω, μετασχηματίζω, αλλάζω εντελώς την εμφάνιση ή τον χαρακτήρα κάποιου ή κάποιου, ειδικά για να είναι καλύτερο ή αλλάζω εντελώς σε εμφάνιση ή χαρακτήρα μου
  His success has completely transformed him.
  Η επιτυχία του τον έχει μεταμορφώσει εντελώς.
  They are transforming society.
  Μετασχηματίζουν την κοινωνία.

Συνώνυμα

επεξεργασία
 • → δείτε τη λέξη alter

Συγγενικά

επεξεργασία