Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

thinking (en)

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

thinking (en)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

ΣύνθεταΕπεξεργασία

  • concrete thinking: πρακτική σκέψη, διαχείριση του φυσικού κόσμου
  • abstract thinking: αφηρημένη σκέψη, σύνηθες αλλά όχι απαραίτητο: σύνθετη/ανώτερη νόηση