Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας take delivery
γ΄ ενικό ενεστώτα takes delivery
αόριστος took delivery
παθητική μετοχή taken delivery
ενεργητική μετοχή taking delivery

  Έκφραση επεξεργασία

take delivery (en)