Ουσιαστικό

επεξεργασία

stock (en)

  1. το απόθεμα
  2. η αρχική αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας
    stock cooler - η αρχική ψύκτρα (που συνοδεύει τον επεξεργαστή ενός υπολογιστή)
     αντώνυμα: aftermarket
ενεστώτας stock
γ΄ ενικό ενεστώτα stocks
αόριστος stocked
παθητική μετοχή stocked
ενεργητική μετοχή stocking

stock (en)

  1. παρέχω  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
stock stocks

stock (fr) αρσενικό