Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

resolution (en)

  1. (πληροφορική) ανάλυση (π.χ. οθόνης[1], ψηφιακού σήματος)
    ※  The number of pixels, called resolution, affects how much detail can be depicted in an image. Resolution is often expressed as the number of pixels in a column times the number of pixels in a row (for example, 800 × 600). [2]
    «Το πλήθος των εικονοστοιχείων, που ονομάζεται ανάλυση, επηρεάζει το πόση λεπτομέρεια μπορεί να απεικονιστεί σε μια εικόνα. Η ανάλυση εκφράζεται συχνά ως ο αριθμός των εικονοστοιχείων σε μια στήλη επί τον αριθμό των εικονοστοιχείων στη σειρά (για παράδειγμα, 800 × 600).»
  2. απόφαση συλλογικού οργάνου, πολιτικού κόμματος κλπ
  3. επίλυση μέθοδος της Μαθηματικής Λογικής για την απόδειξη προτάσεων του Προτασιακού Λογισμού και της Πρωτοβάθμιας Λογικής

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

  ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. 2.1.3 Ψηφιακή παράσταση εικόνας, σελ. 5. Προσπέλαση 2020-07-07.
  2. (αγγλικά) Encyclopaedia Britannica, Raster graphics. Προσπέλαση 2020-07-10.