ενικός         πληθυντικός  
remainder remainders

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

remainder (en)

 1. (συνήθως the remainder) το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα
  keep the remainder of the money - κράτησε το υπόλοιπο των χρημάτων
  Two of the children were fishing and the remainder went swimming.
  Δυο από τα παιδιά ψάρευαν και τα υπόλοιπα κολυμπούσαν.
   συνώνυμα: the rest
 2. (μετρήσιμο, συνήθως ενικός, μαθηματικά) το υπόλοιπο
  the remainder of a division - το υπόλοιπο διαίρεσης