ενικός         πληθυντικός  
recette recettes

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

recette (fr) θηλυκό

  1. η συνταγή
  2. το έσοδο, η πρόσοδος, η είσπραξη