Αγγλικά (en) επεξεργασία

παραθετικά
θετικός practical
συγκριτικός more practical
υπερθετικός most practical

  Επίθετο επεξεργασία

practical (en)

 1. πρακτικός, κάτι συνδέεται με πραγματικές καταστάσεις παρά με ιδέες ή θεωρίες
  practical medicine - πρακτική ιατρική
  The practical difficulties of your plan…
  Οι πρακτικές δυσκολίες του σχεδίου σου…
   αντώνυμα: theoretical
 2. πρακτικός, για μια ιδέα, μια μέθοδο ή μια πορεία δράσης που είναι σωστή ή λογική· πιθανόν να είναι επιτυχής
  practical ideas - πρακτικές ιδέες
 3. πρακτικός, για πράγματα που είναι χρήσιμα ή κατάλληλα
  The skirt and blouse are a practical combination.
  Η φούστα και η μπλούζα είναι ένας πρακτικός συνδυασμός.
 4. πρακτικός, θετικός, για έναν άνθρωπο που είναι λογικό και ρεαλιστικό
  Let’s be practical.
  Ας είμαστε πρακτικοί.
  She is a practical woman.
  Είναι πρακτική γυναίκα.
  a man with a practical mind - ένας άνθρωπος με θετικό μυαλό

Παράγωγα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία