Ουσιαστικό

επεξεργασία

permutation (en)

  1. παραλλαγή
  2. (κατ’ επέκταση) μία διαφορετική διάταξη από την αρχική ή την προηγούμενη
  3. (μαθηματικά) μετάθεση      ενικός         πληθυντικός  
permutation permutations

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

permutation (fr) θηλυκό

  1. η μεταλλαγή, η αλλαγή θέσης με κάτι άλλο
  2. (μαθηματικά) μετάθεση

Συγγενικά

επεξεργασία
  • → δείτε τη λέξη permuter