Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

organization (en)

Πολυλεκτικοί όροιΕπεξεργασία

  • International Organization for Standardization (ISO)