Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

navel (en)

Συνώνυμα επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

navel < (άμεσο δάνειο) αγγλική navel

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
navel navels

navel (fr) αρσενικό